Jouw registratie is gelukt!
Er resteren nu nog twee stappen:
1. Je moet je e-mail adress verifiëren, hier heb je een mailtje over gehad.
2. De beheerder gekoppeld aan jou werkgever moet jou goedkeuren.

Na deze stappen heb je toegang tot Lienke's goal planner!